تبلیغات
race-to-race - ساز شناسی درامز
شنبه 18 اردیبهشت 1395  09:45 ق.ظ

مقدمه :

وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در آهنگ را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن همآهنگ ی بین اجزای موزیک آنچنان است که بایستی آن را ستون فقرات یک قطعه نامید, که بدون آن موزیک خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری لازم است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده نوشته می شود . لازم به توضیح است که جاز به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موسیقی فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موزیک رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته و با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی اصلی موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم و بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موزیک
• وجود میزان های لنگ و ملودی غیر معین موکّد .
از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی به احتمال زیاد ت درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما احتمالا تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سازشناسی - درامز

مقدمه :
از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از اصلی ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن و همموسیقی ی بین اجزای آهنگ آنچنان است که می بایست آن را ستون فقرات قطعه نامید, که بدون آن موسیقی خالی از هیجان, جذابیت و تاثیرگذاری ضروری است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده و نوشته می شود . ضروری به شرح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موزیک فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موسیقی رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی مهم موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موسیقی
• وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین و موکّد .
از موزیک جز در طول چهار دهه رشد شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی به احتمال زیاد ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما احتمالا تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سنج راید (Ride Cymbal)
راید ُ بزرگ ترین سنج بوده که سمت راست قرار می گیرد .
نت های راید روی خط پنجم حاصل نوشته می شود که دم آن رو به بالاست .
درام اسنر (Snare drum)
یکی از با اهمیت زیاد ترین بخش های درام است. اسنر در موسیقی های پاپ جهت تولید ضرب های مکمل استفاده می شود .
نت درام اسنر بین خط سوم و چهارم حامل نوشته می شود .
) ی که پشت ساز می نشینیم و یا پاهایمان را روی پدال قرار می دهیم " اسنر" در بین دو پای ما قرار می گیرد ( .

درام باس (Bass drum)
کار درام باس تولید صدایی مانند" بوم" در به احتمال زیاد ت است .
نت درام باس بین خط اول و دوم خطوط کامل نوشته می شود .
پای راست روی پدال درام باس (کیک) قرار می گیرد . (تذکر : فاصله ی نوازنده با درام باس باید آنقدر باشد که فشار پا روی پدال به سمت پایین باشد نه به جلو . )

های - هت (Hat- Hi)
سنج های های- هت یکی دیگر از بخش های با اهمیت "درامز " هستند . ( از آن ها می توان به جای " راید" مصرف کرد . )
های –هت را به صورت های مختلف می توان نواخت :
های- هت بسته. ( نت های های – هت بسته در بالای خط پنجم خطوط حامل است (
های- هت نیمه باز. ( نت های های-هت نیمه باز در بالای خط پنجم خطوط حامل است در بالای آن دایره و یک خط که دایره را به دو سری تقسیم می نماید است . )
های- هت بازبه ضربه ها آب رنگ زیادتری می دهد.(نت های های- هت باز شبیه های- هت نیمه باز است با این تفاوت که خط دایره را ندارد که نشانه ی باز بودن است . )

های – هت با پا
می توان های – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخت .
نت های های – هت وقتی که با پا نواخته می شود , زیر خط اول خطوط حامل نوشته می شود که دم آن به طرف پایین است .
سنج کرش ( crash cymbal )
از کرش جهت معین کردن تغییرات آهنگ در قطعه موزیک معین کردن بخش های مختلف یک ترانه استفاده می شود. نت سنج کرش, بالای خطوط حامل روی خط کمکی نوشته می شود .

تام – تام ها ( Tom-Toms )
اگر درام ست دارای پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» بایستی 3 عدد در اندازه های مفرق باشد.(احتمال دارد تعداد آنها بیشتر یا کمتر باشد (
(مصرف از تام – تام ها آب رنگ به ریتم ها می بخشد . )
تام های متصل به روی درام باس قرار می گیرند .
نت تام کوچک بین خط چهارم پنجم نت تام مبوسیله روی خط چهارم خطوط حامل نوشته می شود .
)تام کوچک می بایست سمت چپ و تام بزرگ بایستی سمت راست قرار گیرد . )
(توجه : اگر تام ها بسیار زیاد زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگی پیدا خواهد کرد اگر زیاد صاف باشند, ضربه ها را به حاشیه آنها خواهد برد .

تام فلور
بعد از درام باس بزرگترین قطعه درام, تام فلور است و 3 پایه است که این امکان را می دهد که به آسانی روی زمین قرار گیرد .
نت تام فلور بین خطوط دوم و سوم حامل قرار می گیرد .
وقتی پای نوازنده روی پدال درام باس قرار می گیرد , تام فلور می بایست سمت راست پای وی قرار داشته باشد .
تذکر 1: ی که نوازنده پشت درام می نشیند, تام ها می بایست بر حسب اندازه شان قرارگیرند به صورتی که کوچکترین آنها در سمت چپ قرار گیرد .
تذکر 2: استفاده از تام ها به عنوان پر کننده بسیار زیاد مناسب است .

نحوه های نواختن بخش های مختلف درام

سنج راید ( Ride cymbal )
راید را می توان به شیوه های مختلف ( برای ایجاد صداهای متنوع ) نواخت .
• ضربه با نوک" استیک" به روی پارت شانه ی سنج ( یعنی حدود دو سوم از پارت لبه ی خارجی سنج )
• زدن نوک " استیک"به زنگ ( قسمت برجسته در میان سیمبال (
• ضربه با باریکه ی " استیک" روی پارت شانه ( برای ایجاد ولوم قوی تر (

اسنر ( Snare )
زمان نواختن ضربه به اسنر, چوب را نمی بایست روی پوسته فشار داد, زیرا این عمل باعث ایجاد صدایی وزوز مانند می شود. می بایست عمل برگشتن چوب به عقب به خود انجام شود .
درام باس ( Bass drum)
2 نحوه برای نواختن درام باس وجود دارد .
-1 اینکه پای نوازنده به صورت تخت روی پدال قرار گیرد و از قوزک پا برای حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس استفاده شود .
2 -اینکه نوازنده پاشنه ی پا را بالا قرار داده و از همه پا برای حرکت دادن پدال مصرف نماید .
تذکر : ی به درام ضربه می زنید می توانید ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدی روی پوسته نگه دارید, به این کار پنهان کردن ضربه زن می گویند. برای ایجاد صوت مفرق تر بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانید .

های- هت (Hat- Hi)
)جهت ایجاد صداهای مختلف می توان با بخش باریکه ی چوب به روی لبه ی سنج ها و یا با نوک چوب روی قسمت شانه ی سنج بالایی ضربه زد (
اکثرا ً های- هت با دست راست و همزمان با اسنر که ) بخش پایین تر از آن قرار گرفته با دست چپ نواخته می شود ( نواخته می شود. بطوریکه وقت نواختن دست ها نسبت به حالت ضربدری می گیرند .

های- هت بسته :
نوازنده در این حالت پای چپ خود را روی پدالی که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه می دارد می گذارد, با چوب دست راست به های-هت ضربه می زند .
های –هت نیمه باز: نوازنده برای تولید صوت نیمه باز کمی روی پدال فشار می آورد که زمان ی به سنج ها ضربه می زند صدایی جز جز مانند شنیده شود .

های-هت باز :
در این حالت نوازنده قبل از ضربه های های- هت پای خود را از روی پدال برمی دارد با چوب به سنج ها ضربه می زند .
توجه : اگر ی که سنج ها در حال باز شدن هستند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با صدایی وزوز مانند تولید می نماید .

های- هت با پا :
در این حالت ضربه با دست وارد نمی شود, بلکه های - هت تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخته می شود .
سنج کرش (Crash cymbal)
کرش را می توان با ضربه ی با دست نیز نواخت .
اگر کرش به وسیله ی استیک نواخته شود بایستی سریع و با بخش باریکه ی استیک به لبه ی سنج نواخته شود .

تام- تام ها ( sTom-Tom)
برای نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که آسان تر است به آن ها ضربه وارد می نماید .
توجه : صدای" تام" ها می بایست از بلند به کوتاه و به ترتیب از چپ به راست باشد .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
credit generator livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 02:48 ق.ظ
کالاهای عالی از شما، مرد من چیزهای شما را درک می کنم
قبل از آن و شما فقط فوق العاده عالی است.
در واقع آنچه را که در اینجا به دست آورده اید دوست دارم، واقعا دوست دارم آنچه را که شما می گوئید و راه
که در آن شما آن را می گویند. شما آن را سرگرم کننده می کنید و هنوز مراقبت می کنید تا آن را عاقلانه نگه دارید.
من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این هست
واقعا یک وب سایت فوق العاده است
budtrader
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:33 ب.ظ
مقاله بسیار پر جنب و جوش، من از آن لذت بردم. آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
cam4 token generator password
جمعه 27 بهمن 1396 05:26 ب.ظ
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، من واقعا وبلاگ شما را دوست دارم!
epic heroes war hack
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:08 ب.ظ
با درود! سوال سریع که کاملا موضوعی است
آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟
وبلاگ من به نظر می رسد عجیب و غریب هنگام مرور از آیفون 4 من.
من سعی می کنم یک تم یا افزونه پیدا کنم که ممکن است بتواند این مشکل را حل کند.
اگر هر پیشنهادی دارید، لطفا به اشتراک بگذارید.
با تشکر!
Nintendo Switch Giveaway
شنبه 25 آذر 1396 09:45 ب.ظ
برای هر بدن چه اتفاقی می افتد، اولین بار من برای دیدن آن هستم
این وب سایت؛ این وب سایت شامل شگفت انگیز و در واقع اطلاعات خوب برای طراحی شده است
بازدید کنندگان.
Alta
جمعه 17 آذر 1396 04:58 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. That is a really smartly written article.
I will make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
Thanks for the post. I will certainly comeback.
imvu credit hack
چهارشنبه 15 آذر 1396 08:24 ب.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من هم یک وبلاگ نویس هستم و من
در مورد وضعیت شما کنجکاو بود ما برخی از روش های خوب را توسعه داده ایم و ما به دنبال راه حل های مبادله با افراد دیگر هستیم. لطفا اگر علاقه مند به من ایمیل بزنید.
Nintendo Switch
پنجشنبه 9 آذر 1396 07:55 ب.ظ
افسانه، آن چه وبلاگ است! این وبلاگ به ما اطلاعات مفیدی می دهد، آن را نگه دارید.
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 06:38 ب.ظ
اعضای خانواده من هر بار می گویند من کشتن هستم
وقت خود را در اینجا در وب، اما من می دانم که من به روز رسانی دانش
با خواندن چنین مقالات دلپذیر.
best supplement medicare plans
شنبه 13 آبان 1396 07:19 ب.ظ
با توجه به اینکه مطالب زیادی نوشته شده است، آیا تا بحال مشکلی در مورد پلاگین یا نقض حق نسخه برداری دارید؟ وبسایت من بسیار منحصر به فرد است
محتوای خودم یا خودم یا برونسپاری نوشتهام اما به نظر میرسد
بسیاری از آن را بدون نیاز به اجازه من در سراسر وب نشان می دهد. آیا شما هر چیزی را می دانید؟
راه حل برای کمک به کاهش محتوای خراب شده
خاموش من مطمئنا از آن قدردانی میکنم
best psychic readings
شنبه 13 آبان 1396 06:48 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، فکر کردم واقعا روشن بود.
من از شما قدردانی می کنم که زمان و تلاش برای قرار دادن این مقاله را با هم در بر می گیرید.
من یکبار دیگر خود را شخصا صرف زمان زیادی را صرف خواندن و اظهار نظر.
ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!
best psychic mediums
شنبه 13 آبان 1396 06:47 ب.ظ
چطوری آیا می دانید که آنها هر پلاگین را ایجاد می کنند؟
برای محافظت در برابر هکرها؟ من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم.
هر گونه پیشنهاد؟
clash royale gems generator
دوشنبه 8 آبان 1396 09:19 ب.ظ
من احساس می کنم این یکی از اطلاعات بسیار مهم برای من است.
و من خوشحالم که مقاله شما را مطالعه می کنم با این حال می خواهم به تفسیر
بر روی برخی از مسائل عادی، طعم وب سایت عالی است، مقالات واقعا خوب است: D.
فعالیت خوب، تشویق
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 10:12 ق.ظ
سلام، شما کار فوق العاده ای انجام داده اید. من قطعا digg
و شخصا به دوستانم پیشنهاد می کنم. من مطمئن هستم که آنها
از این وب سایت سود خواهد برد.
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 09:44 ق.ظ
راه سرد! برخی از نکات بسیار معتبر! من قدردانی میکنم که این نوشتار را بنویسید
و همچنین بقیه سایت بسیار خوب است.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 08:34 ب.ظ
وبلاگ بسیار معروف! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را دانلود کنید
از جایی؟ یک تم مانند شما با چندین adjustement ساده واقعا پرش وبلاگ من
بیرون لطفا اجازه دهید من بدانم کجا شما را گرفتی
طرح. با تشکر
real psychics
یکشنبه 16 مهر 1396 07:09 ب.ظ
شریک من و من در اینجا از یک وب سایت متفاوت درهم شکسته شد
و فکر کردم ممکن است چیزها را بررسی کنم من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم.
منتظر دوباره به صفحه وب خود نگاه کنید.
How do you get taller in a day?
شنبه 1 مهر 1396 08:58 ب.ظ
Very good article. I will be dealing with a few of these issues as well..
cheap phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:22 ق.ظ
من مطمئن نیستم دقیقا چرا اما این وب سایت بارگذاری فوق العاده است
آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این مسئله است یا مشکل من در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
anonymous std testing
شنبه 18 شهریور 1396 08:41 ب.ظ
پاسخ درست در پاسخ به این پرسش با استدلال جامد و توصیف همه در مورد آن است.
free std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 07:40 ب.ظ
چرا مردم هنوز در حال خواندن روزنامه ها هستند، زمانی که در این جهان تکنولوژیکی همه چیز در دسترس است؟
cheap psychics
شنبه 18 شهریور 1396 04:10 ب.ظ
هی کسی که در گروه فیس بوک من این وبسایت را با ما به اشتراک گذاشته است
آمد تا آن را بررسی کند من قطعا این اطلاعات را دوست دارم.
من نشانه گذاری می کنم و این را به طرفداران من می رسانم!
وبلاگ عالی و طراحی فوق العاده و سبک.
cheap telephone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 12:03 ب.ظ
هر آخر هفته من برای بازدید از این وبسایت، به عنوان دلیل استفاده از این وبسایت، از آن لذت میبرم
ترکیبات در واقع مواد خوب خنده دار نیز هست.
std screening
جمعه 17 شهریور 1396 09:11 ب.ظ
من خواننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟
این پاراگراف نوشته شده در این وب سایت واقعا خوب است.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:44 ق.ظ
It's awesome to pay a quick visit this website and reading the views of all colleagues on the topic of this article, while I am
also eager of getting know-how.
free chaturbate hack
شنبه 14 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
This paragraph presents clear idea in support of the new users
of blogging, that actually how to do blogging and site-building.
prettylunatic1506.exteen.com
یکشنبه 18 تیر 1396 12:22 ب.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided to
browse your website on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can't wait
to take a look when I get home. I'm amazed at how fast
your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI,
just 3G .. Anyhow, awesome blog!
manicure
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 01:19 ق.ظ
whoah this blog is great i love reading your articles.
Stay up the great work! You already know, many people are hunting around for this information,
you could help them greatly.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 12:08 ب.ظ
bookmarked!!, I like your site!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 03:53 ق.ظ
These are in fact enormous ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر