تبلیغات
race-to-race - ساز شناسی درامز
شنبه 18 اردیبهشت 1395  09:45 ق.ظ

مقدمه :

وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از مهم ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در آهنگ را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن همآهنگ ی بین اجزای موزیک آنچنان است که بایستی آن را ستون فقرات یک قطعه نامید, که بدون آن موزیک خالی از هیجان, جذابیت تاثیرگذاری لازم است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده نوشته می شود . لازم به توضیح است که جاز به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موسیقی فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موزیک رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته و با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی اصلی موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم و بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موزیک
• وجود میزان های لنگ و ملودی غیر معین موکّد .
از موسیقی جز در طول چهار دهه رشد و شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی به احتمال زیاد ت درام و مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما احتمالا تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سازشناسی - درامز

مقدمه :
از نیم قرن قدیم تا کنون "درامز" به عنوان یکی از اصلی ترین سازها از اهمیت خاصی برخوردار است, بگونه ای که امروز , کمتر قطعه ای در موسیقی را می توان یافت که " درامز" در آن نقشی نداشته باشد .
ارزش درامز در ریتم, حفظ وزن و همموسیقی ی بین اجزای آهنگ آنچنان است که می بایست آن را ستون فقرات قطعه نامید, که بدون آن موسیقی خالی از هیجان, جذابیت و تاثیرگذاری ضروری است .
نام استاندارد شناخته شده ی ساز در تمام جای جهان درافر یا درام ست است که در اصطلاح رایج فارسی به غلط جاز خوانده و نوشته می شود . ضروری به شرح است که جاز و به جمله صحیح جٍِز ( Jazz)نوعی موزیک فولکلوریک منتسب به سیاهان آمریکایی است که حدود سال های 1900 در منطقه ی می سی سی پی آمریکا پایه گذاری از آن جا به مناطق دیگر جهان بسط یافت, جز در ابتدا موسیقی رقص بود که حاوی ریتم های تند متناسب با رقص های سنتی سیاهان اجرا می شد که رفته رفته با تکامل تدریجی بداهه نوازی عنصر مهم این موسیقی شد :
خصوصیات ی مهم موسیقی جز جمله است از :
• تکیه بر ریتم بداهه نوازی به عنوان اصل و پایه ی موسیقی
• وجود میزان های لنگ ملودی غیر معین و موکّد .
از موزیک جز در طول چهار دهه رشد شکوفایی سبک های مختلف متنوعی همچون : ( Be-Bop), (Free Jazz),(Cool Jazz), (Soul Jazz) منشعب شد.
معرفی به احتمال زیاد ت درام مکان قرار گرفتن آن ها نسبت به نوازنده :
یک درام ست آسان از پنج قطعه تشکیل شده است ). اما احتمالا تعداد " تام تام " ها یا سنج ها بیشتر بوده یک درام باس اضافه تر باشد .

سنج راید (Ride Cymbal)
راید ُ بزرگ ترین سنج بوده که سمت راست قرار می گیرد .
نت های راید روی خط پنجم حاصل نوشته می شود که دم آن رو به بالاست .
درام اسنر (Snare drum)
یکی از با اهمیت زیاد ترین بخش های درام است. اسنر در موسیقی های پاپ جهت تولید ضرب های مکمل استفاده می شود .
نت درام اسنر بین خط سوم و چهارم حامل نوشته می شود .
) ی که پشت ساز می نشینیم و یا پاهایمان را روی پدال قرار می دهیم " اسنر" در بین دو پای ما قرار می گیرد ( .

درام باس (Bass drum)
کار درام باس تولید صدایی مانند" بوم" در به احتمال زیاد ت است .
نت درام باس بین خط اول و دوم خطوط کامل نوشته می شود .
پای راست روی پدال درام باس (کیک) قرار می گیرد . (تذکر : فاصله ی نوازنده با درام باس باید آنقدر باشد که فشار پا روی پدال به سمت پایین باشد نه به جلو . )

های - هت (Hat- Hi)
سنج های های- هت یکی دیگر از بخش های با اهمیت "درامز " هستند . ( از آن ها می توان به جای " راید" مصرف کرد . )
های –هت را به صورت های مختلف می توان نواخت :
های- هت بسته. ( نت های های – هت بسته در بالای خط پنجم خطوط حامل است (
های- هت نیمه باز. ( نت های های-هت نیمه باز در بالای خط پنجم خطوط حامل است در بالای آن دایره و یک خط که دایره را به دو سری تقسیم می نماید است . )
های- هت بازبه ضربه ها آب رنگ زیادتری می دهد.(نت های های- هت باز شبیه های- هت نیمه باز است با این تفاوت که خط دایره را ندارد که نشانه ی باز بودن است . )

های – هت با پا
می توان های – هت را بدون ضربه زدن به آنها – تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخت .
نت های های – هت وقتی که با پا نواخته می شود , زیر خط اول خطوط حامل نوشته می شود که دم آن به طرف پایین است .
سنج کرش ( crash cymbal )
از کرش جهت معین کردن تغییرات آهنگ در قطعه موزیک معین کردن بخش های مختلف یک ترانه استفاده می شود. نت سنج کرش, بالای خطوط حامل روی خط کمکی نوشته می شود .

تام – تام ها ( Tom-Toms )
اگر درام ست دارای پنج قطعه باشد, تعداد « تام – تام ها» بایستی 3 عدد در اندازه های مفرق باشد.(احتمال دارد تعداد آنها بیشتر یا کمتر باشد (
(مصرف از تام – تام ها آب رنگ به ریتم ها می بخشد . )
تام های متصل به روی درام باس قرار می گیرند .
نت تام کوچک بین خط چهارم پنجم نت تام مبوسیله روی خط چهارم خطوط حامل نوشته می شود .
)تام کوچک می بایست سمت چپ و تام بزرگ بایستی سمت راست قرار گیرد . )
(توجه : اگر تام ها بسیار زیاد زاویه دار باشند پوسته ی آنها حالت فرورفتگی پیدا خواهد کرد اگر زیاد صاف باشند, ضربه ها را به حاشیه آنها خواهد برد .

تام فلور
بعد از درام باس بزرگترین قطعه درام, تام فلور است و 3 پایه است که این امکان را می دهد که به آسانی روی زمین قرار گیرد .
نت تام فلور بین خطوط دوم و سوم حامل قرار می گیرد .
وقتی پای نوازنده روی پدال درام باس قرار می گیرد , تام فلور می بایست سمت راست پای وی قرار داشته باشد .
تذکر 1: ی که نوازنده پشت درام می نشیند, تام ها می بایست بر حسب اندازه شان قرارگیرند به صورتی که کوچکترین آنها در سمت چپ قرار گیرد .
تذکر 2: استفاده از تام ها به عنوان پر کننده بسیار زیاد مناسب است .

نحوه های نواختن بخش های مختلف درام

سنج راید ( Ride cymbal )
راید را می توان به شیوه های مختلف ( برای ایجاد صداهای متنوع ) نواخت .
• ضربه با نوک" استیک" به روی پارت شانه ی سنج ( یعنی حدود دو سوم از پارت لبه ی خارجی سنج )
• زدن نوک " استیک"به زنگ ( قسمت برجسته در میان سیمبال (
• ضربه با باریکه ی " استیک" روی پارت شانه ( برای ایجاد ولوم قوی تر (

اسنر ( Snare )
زمان نواختن ضربه به اسنر, چوب را نمی بایست روی پوسته فشار داد, زیرا این عمل باعث ایجاد صدایی وزوز مانند می شود. می بایست عمل برگشتن چوب به عقب به خود انجام شود .
درام باس ( Bass drum)
2 نحوه برای نواختن درام باس وجود دارد .
-1 اینکه پای نوازنده به صورت تخت روی پدال قرار گیرد و از قوزک پا برای حرکت دادن ضربه زدن به پوسته درام باس استفاده شود .
2 -اینکه نوازنده پاشنه ی پا را بالا قرار داده و از همه پا برای حرکت دادن پدال مصرف نماید .
تذکر : ی به درام ضربه می زنید می توانید ضربه زدن را درست تا قبل از نواختن نت بعدی روی پوسته نگه دارید, به این کار پنهان کردن ضربه زن می گویند. برای ایجاد صوت مفرق تر بارزتر ضربه زدن را به پوسته زده و فوراً به عقب برگردانید .

های- هت (Hat- Hi)
)جهت ایجاد صداهای مختلف می توان با بخش باریکه ی چوب به روی لبه ی سنج ها و یا با نوک چوب روی قسمت شانه ی سنج بالایی ضربه زد (
اکثرا ً های- هت با دست راست و همزمان با اسنر که ) بخش پایین تر از آن قرار گرفته با دست چپ نواخته می شود ( نواخته می شود. بطوریکه وقت نواختن دست ها نسبت به حالت ضربدری می گیرند .

های- هت بسته :
نوازنده در این حالت پای چپ خود را روی پدالی که سنج ها را به حالت کاملاً بسته نگه می دارد می گذارد, با چوب دست راست به های-هت ضربه می زند .
های –هت نیمه باز: نوازنده برای تولید صوت نیمه باز کمی روی پدال فشار می آورد که زمان ی به سنج ها ضربه می زند صدایی جز جز مانند شنیده شود .

های-هت باز :
در این حالت نوازنده قبل از ضربه های های- هت پای خود را از روی پدال برمی دارد با چوب به سنج ها ضربه می زند .
توجه : اگر ی که سنج ها در حال باز شدن هستند به آن ها ضربه وارد شود, برخورد آن ها با صدایی وزوز مانند تولید می نماید .

های- هت با پا :
در این حالت ضربه با دست وارد نمی شود, بلکه های - هت تنها با گذاشتن پای چپ روی پدال نواخته می شود .
سنج کرش (Crash cymbal)
کرش را می توان با ضربه ی با دست نیز نواخت .
اگر کرش به وسیله ی استیک نواخته شود بایستی سریع و با بخش باریکه ی استیک به لبه ی سنج نواخته شود .

تام- تام ها ( sTom-Tom)
برای نواختن تام تام ها نوازنده هر طور که آسان تر است به آن ها ضربه وارد می نماید .
توجه : صدای" تام" ها می بایست از بلند به کوتاه و به ترتیب از چپ به راست باشد .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Una
دوشنبه 2 مهر 1397 03:02 ب.ظ
Nick, there aree many baby monitors on the
market.
Kandis
پنجشنبه 29 شهریور 1397 05:31 ب.ظ
Think about the material of the newborn provider you select.
Celinda
پنجشنبه 29 شهریور 1397 07:11 ق.ظ
Baby displays supply peace of mind.
Bungling Ben
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:29 ب.ظ
Ever been to a flea market or garage sale?
Linette
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:46 ق.ظ
Copyright text 2018 by Babby Service HQ.
Joma Jewellery Sale
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:01 ق.ظ
I like to see woodland in spring, when the pristine greenery
first emerges and also you get carpets of early flowers like bluebells.
whothewhatp.wixsite.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:55 ب.ظ
3. Relaxation child's head on the shoulder pad as a pillow.
Walker
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:40 ب.ظ
With quick response times and battery saving features this can be a great investment.
This is on top of the cost with the device itself, so
component that into the budget. Today, the best players
and their caddies are still using laser rangefinders inside their pre-tournament preparation, as opposed to GPS, that's popular with
recreational golfers.
https://stans-baby-carrier-32.webself.net
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:53 ب.ظ
Mother becomes much less comfy studying her child's cues.
Get the full story by browsing this article...
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:38 ق.ظ
Of course I tried to assert my money back, however sadly was refused the refund.
онлайн кредит круглосуточно без отказа
جمعه 21 اردیبهشت 1397 04:00 ب.ظ
онлайн кредит без отказов
кредит на карточку круглосуточно
кредит без отказа всем
кредит на карту моментально
новые кредиты онлайн украина
кредиты онлайн рейтинг
онлайн кредит на карту без отказа украина круглосуточно украина
Eartha
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:58 ب.ظ
Punch a hole within the prime of the cardboard and add some fairly ribbon for a
tassel. But an excessive amount of wealth has also its disadvantages.
Bungling Ben
پنجشنبه 16 فروردین 1397 05:31 ق.ظ
Company generate losses with employees trained defectively written down.
joma jewellery friendship
پنجشنبه 16 فروردین 1397 12:36 ق.ظ
In case you like historic towns and villages then take a drive via the mountains
as they're riddled with beautiful little towns.
joma jewellery bangle
چهارشنبه 15 فروردین 1397 10:02 ب.ظ
The color refers back to the hue of the stone. I will soon begin making jewellery from the large of assortment of rocks that I've.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 04:52 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Luke
چهارشنبه 15 فروردین 1397 07:59 ق.ظ
We try to provide full take care of our patients.
http://garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:49 ق.ظ
Have been taking little over a month.
rags to riches joma jewellery
سه شنبه 14 فروردین 1397 10:52 ق.ظ
I believed this was a very interesting ballot that lets
everyone know what type of jewelry development individuals prefer.
joma jewellery stockists leeds
سه شنبه 14 فروردین 1397 04:04 ق.ظ
Diana and Kate's iconic ring has very much earned it
is place in royal history and has sparked numerous imitations.
joma jewellery amazon
سه شنبه 14 فروردین 1397 12:39 ق.ظ
What to take with restricted allowances for travel, in vehicles and/or
gentle plane. The first thing you need to do is invest in at delicate
bag.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 13 فروردین 1397 08:00 ب.ظ
Have been taking little over a month.
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:51 ب.ظ
این بسیار آسان است برای پیدا کردن هر موضوع در شبکه نسبت به کتاب های درسی، به عنوان
من این پاراگراف را در این وب سایت یافتم.
credit generator livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 02:48 ق.ظ
کالاهای عالی از شما، مرد من چیزهای شما را درک می کنم
قبل از آن و شما فقط فوق العاده عالی است.
در واقع آنچه را که در اینجا به دست آورده اید دوست دارم، واقعا دوست دارم آنچه را که شما می گوئید و راه
که در آن شما آن را می گویند. شما آن را سرگرم کننده می کنید و هنوز مراقبت می کنید تا آن را عاقلانه نگه دارید.
من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این هست
واقعا یک وب سایت فوق العاده است
budtrader
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:33 ب.ظ
مقاله بسیار پر جنب و جوش، من از آن لذت بردم. آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
cam4 token generator password
جمعه 27 بهمن 1396 05:26 ب.ظ
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، من واقعا وبلاگ شما را دوست دارم!
epic heroes war hack
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:08 ب.ظ
با درود! سوال سریع که کاملا موضوعی است
آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟
وبلاگ من به نظر می رسد عجیب و غریب هنگام مرور از آیفون 4 من.
من سعی می کنم یک تم یا افزونه پیدا کنم که ممکن است بتواند این مشکل را حل کند.
اگر هر پیشنهادی دارید، لطفا به اشتراک بگذارید.
با تشکر!
Nintendo Switch Giveaway
شنبه 25 آذر 1396 09:45 ب.ظ
برای هر بدن چه اتفاقی می افتد، اولین بار من برای دیدن آن هستم
این وب سایت؛ این وب سایت شامل شگفت انگیز و در واقع اطلاعات خوب برای طراحی شده است
بازدید کنندگان.
Alta
جمعه 17 آذر 1396 04:58 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. That is a really smartly written article.
I will make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
Thanks for the post. I will certainly comeback.
imvu credit hack
چهارشنبه 15 آذر 1396 08:24 ب.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من هم یک وبلاگ نویس هستم و من
در مورد وضعیت شما کنجکاو بود ما برخی از روش های خوب را توسعه داده ایم و ما به دنبال راه حل های مبادله با افراد دیگر هستیم. لطفا اگر علاقه مند به من ایمیل بزنید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30